Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

   Gearchiveerd in het Nationaal Register Webarchieven bij de Koninklijke Bibliotheek

Verwijzingen naar personen

bijgewerkt op 1 januari 2023

Berliner Dom, 'Reformatoren'


Anker                        De kinderportretten van Albert Anker
                                 rubriek Teksten en foto’s, 2004


Beck                         Opgroeien in een risicomaatschappij
                                 rubriek Artikelen, 2007


Bertram-Troost           Geloven in bijzonder onderwijs
                                 rubriek Artikelen, 2007


Bollnow                     De antropologische pedagogiek van O.F. Bollnow
                                 rubriek Teksten en foto’s, 2000


Brühlmeier                 Geleitwort in J.H. Pestalozzi, Neuhof-geschriften
                      rubriek Boeken, 1996

Buber                        Martin Buber en de pedagogiek
                                 rubriek Artikelen, 2002


Calame                     Marie-Anne Calame: de Pestalozzi van Le Locle
                                rubriek Artikelen, 1996


Camus                      Het moment dat inbreekt in het leven
                                 rubriek Artikelen, 2005


Dahrendorf                Over het onontkoombare van sociale rollen
                                rubriek Artikelen, 2007


Freud                       Freud kon ook geestig zijn
                                rubriek Artikelen, 2006


Gadamer                  Gadamer en de ‘zelfopvoeding’
                                rubriek Artikelen, 2003


Giacometti, Alberto    De Giacometti’s en het veranderende mensbeeld
                                 rubriek Artikelen, 2004


Giesecke                  Mein Leben ist lernen
                                rubriek Artikelen, 2002

Hammacher              Kunstfilosofie op school
                                rubriek Teksten en foto’s, 2003/2011

Imelman                   Opvoeding tussen traditie en nieuwe tijd. Over Schleiermacher en de triadische                                        pedagogiek
                                rubriek Teksten en foto’s, 1999


Jacobse, Muus          Poëzie over, voor en van schoolkinderen (2011)
                                rubriek Links
                                rubriek Gedichtenkeuze

        Kimmerle                      Sinn und Bedeutung der pädagogischen Tätigkeit bei Schleiermacher
                                           rubriek Teksten en foto’s, 1990

Kirchner                    Meester Florian Bätschi met zijn leerlingen (sopraporte in Davos-                                Frauenkirch)
                                rubriek Teksten en foto’s, 2004


Koops                       Gemankeerde volwassenheid
                                 rubriek Artikelen, 2001


Langeveld                  Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld
                      rubriek Artikelen, 2011
                                Godsdienstige vorming bij M.J. Langeveld
                                 rubriek Artikelen, 2009

                                          De onbevangenheid
                                           rubriek Artikelen, 2004
                                 Opvoeding in een open wereld
                                           rubriek Artikelen, 2006

Lessing                     Over ‘Die Erziehung des Menschengeschlechts’
                                 rubriek Boeken, Opgroeien in perspectief, 1990

                                Niet zien maar luisteren staat voorop
                                 rubriek Artikelen, 2009

                                          Ontmoetingen met Verlichtingspedagogen in Wolfenbüttel
                                           rubriek Artikelen, 1999

Lorenz                       Een biografie van Konrad Lorenz
                                 rubriek Artikelen, 2008


Luther                       Over de betekenis van de pedagogiek bij Maarten Luther.
                             rubriek Boeken, Opgroeien in perspectief, 1990
                                vertaling van: Friedrich Schweitzer, ‘Luther und die Geschichte der Bildung’
                                 rubriek Artikelen, 2000
                                  Kinderen disputeren nog niet met God 
                                  rubriek Teksten en foto’s

Mitscherlich               De onmacht van de vaderloze generatie
                                 rubriek Artikelen, 2009


Monshouwer              Ratio militans: Perspectieven op Stephan Strasser
                                 rubriek Artikelen, 1997


Montaigne                  Montaigne: pedagogisch realisme in de vroeg-moderne tijd
                                  rubriek Boeken, 2000


Nietzsche                  Kunnen scholen nog mensen maken? Over opvoedingsfilosofie in het voetspoor                                     van Nietzsche
                                 rubriek Artikelen, 1999


Paul, Jean                   Jean Paul over opvoeding
                                  rubriek Artikelen, 2006


Pestalozzi                  Pestalozzi in meervoud
                                  rubriek Artikelen, 2005

                                           Pestalozzi’s zoektocht naar het wezen van de mens.
                                           Over J.H. Pestalozzi, ‘Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der                                                   Entwicklung des Menschengeschlechts’ (1797)
                                            rubriek Teksten en foto’s, 2000
                                           Pestalozzi, armenopvoeder en onderwijsvernieuwer
                                            rubriek Teksten en foto’s, 1996/2011

Popper                       Over Popper en de zin van de geschiedenis
                                  rubriek Artikelen, 2006


Rembrandt                  Rembrandt in Spiez
                                  rubriek
 Teksten en foto’s , 2009

Rilke                          Het (school)kinderleven in de poëzie van Rilke
                                  rubriek Artikelen, 2006

                                 Poëzie over, voor en van schoolkinderen
                                  rubriek Artikelen, 2011

Schiller                      Waardeneducatie: actuele discussies in samenhang met gedachten over morele                                     en esthetische vorming bij Schiller en Pestalozzi
                                 rubriek Teksten en foto’s, 2002/06


Schleiermacher           Friedrich Schleiermacher: theoloog, filosoof en pedagoog
                                  rubriek Teksten en foto’s,  2008

                                           De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher
                                            rubriek 
Teksten en foto’s , 2004
                                           Godsdienstige vorming bij Schleiermacher
                                         rubriek Teksten en foto’s, 2008
                                       Enige kenmerkende citaten uit de ‘Erziehungstheorie’ van Friedrich                                                                   Schleiermacher
                                            rubriek Teksten en foto’s, 2012

                                         rubriek Links

          Schmidt, Annie M.G.   Poëzie over, voor en van schoolkinderen (2011)
                                         rubriek Links
                                         rubriek Gedichtenkeuze

Schweitzer, Albert       Ehrfurcht vor dem Leben
                                  rubriek Artikelen, 2007

                                 Eerbied voor het leven
                                  rubriek Links

Thomä, Dieter             Over geluk als opvoedingsdoel
                                  rubriek Artikelen, 2004


Thoomes, J.G.            Dr. J.G. Thoomes, bovenmeester en dominee
                                  rubriek Artikelen, 2010


Wesseling                  Geschiedschrijving. Over de bundel ‘Een vredelievend volk’
                                  rubriek Artikelen, 2009