Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

   Gearchiveerd in het Nationaal Register Webarchieven bij de Koninklijke Bibliotheek

Biografie


Stresa, 1986

Daan Thoomes werd in 1949geboren te Veenendaal. Hij bezocht het Christelijk Lyceum teVeenendaal en de Rijkskweekschool te Arnhem. Daarna studeerde hijwijsgerige en historische pedagogiek in Utrecht. In 1975 werd hijaangesteld tot wetenschappelijk staflid voor de vakgebiedenpedagogiek en psychologie aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht enin 1991 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling vakreferenten.Vervolgens vervulde hij tot 2005 diverse andere leidinggevendefuncties aan de UB.

Van 1978 tot 1982 verzorgde hij tevensde redactie van pedagogische en onderwijskundige artikelen in deGrote Winkler Prins Encyclopedie, achtste druk.
Daarnaast was hij van 1976 tot 2003werkzaam als avonddocent bij de Opleiding Pedagogiek-MO aan deNutsacademie en de Hogeschool Rotterdam.

In 1989 promoveerde hij in Groningen opeen proefschrift over de pedagogiekcolleges van FriedrichSchleiermacher uit 1826 (promotoren: Prof. Dr. Jan Dirk Imelman enProf. Dr. Dr. h.c. Heinz Kimmerle).

Prof.Dr. Hans-Joachim Birkner (Schleiermacher-Forschungsstelle,Christian-Albrechts- Universität, Kiel) aan prof. dr. H.J. Adriaanse(Rijksuniversiteit Leiden), 19 maart 1990:

LieberHerr Adriaanse,

beider Heimkehr von einer kleinen Erholungsreise fand ich auf meinemSchreibtisch Ihre Sendung mit dem Buch von D.Th. Thoomes. Ich dankeIhnen herzlich, daβ ich diese vermutlich jüngste holländischeSchleiermacher-Arbeit durch Sie kennengelernt habe. …..

Een jaar later publiceerde hij eenbundel theologisch-pedagogische opstellen over Luther, Lessing enSchleiermacher. Ter gelegenheid van het Pestalozzi-herdenkingsjaar1996 verzorgde hij in samenwerking met de ZwitsersePestalozzi-kenner, Dr. Arthur Brühlmeier, een Nederlandstaligeuitgave van de Neuhof-geschriften.
Behalve in pedagogische tijdschriftenpubliceerde hij regelmatig over godsdienstpedagogische onderwerpen in theologische tijdschriften als In de Waagschaal, CentraalWeekblad, Narthex, Luther Bulletin, en TheologischDebat .

Inmiddels zijn bijna alle artikelen fulltext beschikbaar via deze website en in het elektronisch archief van de Universiteit Utrecht in Dans / Narcis ( www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1326703/uquery/thoomes/id/1/Language/NL )

     Lydia Heirman, 'Wij Twee'


 • Ötztaler Alpen, Tirol, 2019
  klik hier voor de foto's


 • Ötztal - kerk Niederthai

  Utrecht University Library

  In 1975 a ‘terminal’ was set up in the Utrecht University Library: a large blue machine with a modem and telephone. By means of a complicated wire connection it was possible to make contact with America, where the actual computer was located. The terminal enabled the consultation of major international subject bibliographies such as Chemical Abstracts, Biological Abstracts or Psychological Abstracts. To make use of this – at the time ultramodern – service, academic staff could fill in a special application form at their faculty and then make an appointment with a staff member of the University Library who would carry out the ‘search’. If the connection was successful, files were searched using keywords from a thesaurus in an interactive process. The brochure Looking for Sources with the Computer reads: ‘it is as if one is in dialogue with the computer’. The end product, a list of relevant titles and abstracts, was printed in America and usually reached Utrecht through the post after about ten days.

  The room with the blue terminal radiated a spirit of innovation. The most well-known ‘host institutions’ at that time were Lockheed in California and Dimdi in Germany. In Utrecht AGOL, Afdeling Geautomatiseerde Ontsluiting van Literatuur or Department for Automated Access to Literature was set up to provide this service. Recent developments in the computerisation of catalogues mean that users now have ample opportunity for searching through catalogues in various ways and achieving better results more quickly. ……..

  From: D. Thoomes, AGOL Terminal. In: M. Beek (ed.), Living Library – Wiel Arets / Utrecht University Library. München, Prestel Verlag, 2005, pp. 299-300.
                        

                  In de familiewieg                     Dierentuin Amersfoort 2015                 Met kleinzoon en kleindochter, 10-12-2016.