Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

   Gearchiveerd in het Nationaal Register Webarchieven bij de Koninklijke Bibliotheek

Citatie-overzicht


bijgewerkt op 1 januari 2023


Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher


Periode: 1989 – 2021

 • Jan Dirk Imelman, ‘De taal vanDuitse opvoedingsfilosofieën tijdens het Interbellum. - Holistischdenken onder kritiek’. In: Comenius 36, winter 1989

            Daan Thoomes, Opvoedingals opdracht

 • Universität Münster, TheologischeRevue, Volumes 86-87, Aschendorff, 1990

            Opvoeding als opdracht

 • J. Masschelein, in: PedagogischTijdschrift, vol. 15, 1990, nr. 1
  Bespreking van:

            Opvoeding als opdracht

 • Ernst Mulder, in: Nederlandstijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, jrg. 5, nr. 6,1989.
  Bespreking van:

            Opvoeding als opdracht

 • Michiel de Ronde, in: De Civitate(CSFR), februari 1990
  Bespreking van:

            Opvoeding als opdracht

 • Paul Roest, in:Prisma-lectuurvoorlichting, 1990
  Besprekingen van:

            Opvoeding als opdracht
              Opgroeien in perspectief

             klik hier voor de tekst in PDF formaat

 • W.I. Poot, in: Woord en Dienst,maart 1990
  Bespreking van:

            Opvoeding als opdracht

 • K. Boersma, in:De Wekker,sept. 1991
  Bespreking van: 

    Opgroeienin perspectief
 • Ben Spiecker, ‘Een begripsanalysevan ‘opvoeding’ en ‘onderwijs’’. In: Pedagogisch Tijdschrift 16, 1991

            Opvoeding als opdracht

 • Jacques Carpay, ‘F.A.W. Diesterweg:eine aufschlussreiche Fallstudie’.. In: B. Fichtner, P.Menck (Hrsg.), Pädagogik der modernen Schule, 1992

            Opvoeding als opdracht

 • Trees Andree, in: NederlandsTheologisch Tijdschrift, juli 1992
  Besprekingsartikel van

            Opvoeding als opdracht

 • N. van Hemert, in: HervormdUtrecht, jrg. 48, nr. 2, 31 juli 1992
  Bespreking van:

            Opgroeien in perspectief

 • Ruth Richardson, Neues Athenaeum, Vol. 4, 1993, p. 178
          Sinn und Bedeutung der pädagogischen Tätigkeit bei Schleiermacher …

 • Heiner Schmidt, Quellenlexikon zurdeutschen Literaturgeschichte, Volume 28,
  Verlag für PädagogischeDukumentation, 1994

            Opvoeding als opdracht

 • Hans de Frankrijker, in: De SchoolAnno, jrg. 13, nr. 4, winter 1995
  Signalement van

             Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • F.R. Ankersmit, Maarten van Nierop, Hermeneutiek en cultuur: interpretatie in kunst- en cultuurwetenschappen , 1995 

  Opvoeding als opdracht

 • NieuwsbriefBNVGOO. Een uitgave van deBelgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoedingen Onderwijs. Nr. 4, sept. 1995
  Signalement van:
   Pestalozzi,Neuhof-geschriften
 • Persberichtvan de Universiteit Utrecht
  Agenda 1-31/1 (nr. 8, 1-31 jan. 1996)
  Voorlichter BertErnste
  Aankondigingvan:

  Pestalozzi,Neuhof-geschriften

 • N.C. vanVelzen, Pestalozzi-gedenkjaar 1996. In: Bijbelen wetenschap, augustus/september1996, nr. 189.

  Pestalozzi,Neuhof-geschriften


 • Wilna Meijer, Stromingen in depedagogiek, 1996

            Opvoeding als opdracht

 • Andreas Arndt (Hrsg.) Schriften/ Friedrich Schleiermacher
  Frankfurt am Main, Deutscher KlassikerVerlag 1996

            Sinn und Bedeutung derpädagogischen Tätigkeit bei Schleiermacher ..

 • Das Schweizer Buch:bibliographisches Bulletin der Schweizerischen Landesbibliothek,Bern, 1996 ; Livre suisse, Nrs. 9-16, Schweizerische Landesbibliothek, 1996;
  ABES – Le Catalogue Sudoc (France) ;
  DNB – Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ;
  Library of Congress Online Catalog

            Pestalozzi,Neuhof-geschriften

 • Barbara de Jong, in: Didaktief,vol. 26, 1996, nr. 4
  Bespreking van:

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • EstherHageman, in Trouw ,10 april 1996
  Besprekingvan:

 Pestalozzi,Neuhof-geschriften

 • Jan Terwel, Grenzen aan de groep?:een onderwijspedagogisch perspectief op leren in contexten,oratie onderwijspedagogiek VU 1997

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Jacobus Laurent, FriedrichSchleiermacher, een denker in twee dimensies: de soteriologiein de ‘Reden über die Religion’ en in ‘Der christliche Glaube’ (dissertatie), 1997

            Opvoeding als opdracht

 • WimWesterman, Christian schools around the world: a colourful family.In: I. Lambert, S. Mitchell (ed), Crumblingwalls of certainty: towards a Christian critique of postmodernity andeducation. Sydney, 1997

            Opgroeien in perspectief

 • Johan Sturm, in: Comenius,jrg. 17, 1997, nr. 3
  Bespreking van:

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Heidi Zeilinger, InternationaleBibliographie zur deutschen Klassik, 1750 – 1850.
  Bibliographien und Kataloge derHerzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar
  .
  K.G. Saur, 1997

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Marc Depaepe, De pedagogiseringachterna, 1998

            Opvoeding als opdracht

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Ruth Villiger, Schriften von und überJohann Heinrich Pestalozzi (Nachtrag 1996). In: NeuePestalozzi-Blätter, 4. Jahrgang, 1/98, S. 31 ; 2/98, S. 36

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Hans van Crombrugge, Verwantschapen verschil: over de plaats van het gezin en de betekenis vanhet ouderschap in de moderne pedagogiek, 1999

            Opvoeding als opdracht

 • Henk van Setten, ‘Verledentijdschriften: over het verdwijnen van pedagogische tijdschriften inhun klassieke vorm’. In: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 15, 1999, afl. 4

             De noodzaakvan opvoeding ; Ontmoetingen met Verlichtingspedagogen

 • Mineke van Essen / Jan Dirk Imelman,Historische Pedagogiek, 1999

            Opvoeding als opdracht

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Friedrich Wilhelm Kantzenbach,Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Mit Selbstzeugnissenund Bilddokumenten , Rororo, 1999

            Opvoeding als opdracht

 • Winkler und Brachmann, FriedrichSchleiermacher - Texte zur Pädagogik. Bibliographie zurSchleiermachers Pädagogik, 2000

            Opvoeding als opdracht

 • Friedrich D. Schleiermacher, Massimo Marassi, Ermeneutica. Testo tedesco a fronteBompiani, 2000, p. 794

    Opvoeding als opdracht

 • J.Hollenbeck, Distance Education theory and assessment – Pedagogics
  Old Dominion University /Norfolk, Virginia, USA
  2001 – 2006

             Thenecessity of education …

 • Wim Westerman, Ongewensteobjectiviteit: onderwijs in geestelijke stromingen in historischen vergelijkend perspectief, (dissertatie), 2001

            Opvoeding als opdracht

             Opgroeien in perspectief

 • Bert Stilma, Van kloosterklas totbasisschool, 2002

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Heleen Zorgdrager, Theologie dieverschil maakt: taal en sexe-differentie als sleutel totSchleiermachers denken (dissertatie), 2003

            Opvoeding als opdracht

 • Daniël Lechner, Bildung machtfrei: humanistische en realistische vorming in Duitsland1600-1860 (dissertatie), 2003

            Opvoeding als opdracht

 • René Diekstra, De grondwet van deopvoeding (oratie), 2003

            De noodzaak van opvoeding

 • Siebren Miedema, De onmogelijkemogelijkheid van levensbeschouwelijke opvoeding, oratieVU 2003

            Godsdienst, cultuur enopvoeding (Narthex)

 • Marjoke Rietveld-van Wingerden,‘Pestalozzi’s Boek der Moeders’. In: De School Anno,2004

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • Rens Kopmels, ‘Herinnering aanLangeveld’. In: In de Waagschaal, 2004, nr. 4

            De onbevangenheid (In deWaagschaal)

 • Hans van Crombrugge en Wilna Meijer(red.), Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie,2004

            Opvoeding als opdracht

 • BalticAssociation of Educational Historians, Pedagogijasvēstures pētniecība Baltijasvalstīs: starptautiskas ,2004

            Thenecessity of education …

 • Fisier. Fédération internationale des sociétés et instituts pour l’étude de la Renaissance, 2004. Bibliographie Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance.
            Luther en de geschiedenis van opvoeding en onderwijs (2000)
            (Nederlandse vertaling van Friedrich Schweitzer, Luther und die Gechichte der Bildung)
 • André van Dijk, ‘Antwoorden inkoor’. In: In de Waagschaal, 2005, nr. 11

            Ongemakkelijkheden bij hetsocratische leergesprek (In de Waagschaal)

 • Peter Jansen, Blijven bedenken.Onderwijs als casus van het reformatorisch denken. WageningenUniversiteit, 2005

            Opgroeien in perspectief(met name Luther)

 • Peter Heij, Grondslagen van‘verantwoord’ bewegingsonderwijs (dissertatie), 2006

            Opvoeding als opdracht

 • P.L.Storm, ‘Leren luisteren: onmisbaar voor de geloofsopvoeding!’. In: NaderBekeken , jrg. 12, nr.6, juni 2005,pp. 190-191, besprekingsartikel van:
  ‘Nietzien maar luisteren staat voorop’ (CentraalWeekblad )

 • Peter Heij, Rebellen tegenpedagogisch geweld. Windesheim / VU (doctoraatsrede) 2006

            Opvoeding als opdracht

 • N. Bakker, J. Noordman, M. Rietveld-Van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee enpraktijk 1500-2000, 2006

            Pestalozzi,Neuhof-geschriften

 • Ronald Soetaert, De cultuur vanhet lezen. Den Haag, Nederlandse Taalunie, 2006

            De noodzaak van opvoeding

 • Erna Zonne, Interreligiöses undinterkulturelles lernen an Grundschulen in Rotterdam, 2006

            Pedagogiek als tijdrede

            De noodzaak vanopvoeding ….

 • Petra Ponte,Behind the vision – Action research, pedagogy and humandevelopment. In: Anne Campbell, SusanGroundwater-Smith (ed.), An ethicalapproach to Practitioner research: dealing with issues and dilemmasin action research. Routledge,2007

            The necessity of education

 • Jan Dirk Imelman en Wilna Meijer, Depabo en de eclips van kleuterdidactiek en schoolpedagogiek. In: G.Timmerman (ea), Cultuuroverdracht als pedagogisch motief. Groningen, Barkhuis, 2007

            Opvoeding als opdracht

 • Wouter Pols, biografie vanPestalozzi. In: Tom Kroon & Bas Levering (red), Grote pedagogen in klein bestek , 2008

            Pestalozzi, Neuhof-geschriften

 • JanAx and Petra Ponte (Eds.), Critiquingpraxis. Conceptual and empirical trends in the teaching profession .Sense Publishers, 2008

            Thenecessity of education

 • Jeroen Boschma,Generación Einstein. Máslistos, más rápidos y más sociables. Gestión,Barcelona, 2000-2008, p. 319

  Thenecessity of education …

 • P.L.Storm, ‘Opvoeden – ga ervoor!’. In: NaderBekeken, jrg. 15, nr. 7/8,juli/augustus 2008, pp. 222-223, besprekingsartikel van: 
  Rust,veiligheid en regelmaat. Hernieuwde noodzaak tot opvoeding ( Centraal Weekblad)

 • Als:Webster’s Quotations, Facts and Phrases,Inc Icon Group International, 2008

            Opvoedingals opdracht, p. 329

 • Guido de Bruin, Grote woorden –gehoorzaamheid.. In: SBM, maandblad van de Besturenraad, oktober2009

            Niet zien maar luisteren staatvoorop (Narthex)

 • L. Braeckmans,Cultuur en onderwijs: nadenken over cultuur, culturele vorming en de bijdrage van de vakleraar. Gent, 2009, p. 153

  Pedagogiekals tijdrede

 • Wilna A.J.Meijer, Siebren Miedema, Alma Lanser-van der Velde (Eds.), ReligiousEducation in a World of ReligiousDiversity, 2009

  Pedagogiekals tijdrede

 • P.L. Storm, ‘Van ophouden weten’. In: Nader Bekeken, jrg. 16, nr.3, maart 2009, pp. 94-95, besprekingsartikel van:
  Het nut van stilstaan (Centraal Weekblad)

  Pedagogiek als tijdrede

 • Dimitri Vandekerkove, Artikels overkatholieke identiteit, godsdienstonderwijs en schoolpastoraat. In:Thomas, KULeuven, 2010

            Niet zien maar luisteren staatvoorop

 • Henk van ’t Veld en Ineke vanSchuppen (red.), Markante Veenendalers, 2010

  Artikelenuit ‘Oud Veenendaal’

 • Mats Beek, Schrijversgeturfd. Een inventarisatie van Veense schrijvers. Veenendaal, Van Kooten, 2010

  Opvoedingals opdracht
 • Jaap Bos, M.J. Langeveld, pedagoog aan de hand van het kind, Amsterdam, 2011

          Persoonlijke herinneringen aan Langeveld

         Opgroeien in perspectief (hoofdstuk over Luther)
         Vertaling van Friedrich Schweitzer, Luther und die Geschichte der Bildung

 • Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

         Opvoeding als opdracht (Erziehung als Auftrag: über Friedrich Schleiermachers Philosophie der Erziehung)

 • Index theologicus. Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie der Universitätsbibliothek Tübingen

         Godsdienstige vorming bij Schleiermacher (Theologisch Debat)

 • Fachportal Pädagogik. DIPF

         Godsdienstige vorming bij Schleiermacher (Theologisch Debat)
         Pestalozzi – Neuhof-geschriften
         (…)

 • Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung

         Friedrich Schleiermacher (1768-1834): theoloog, filosoof en pedagoog
         Godsdienstige vorming bij Schleiermacher (Theologisch Debat)
         (…)

 • Lucepedia
  Leer de theologie kennen …
  Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie, Tilburg University

  Godsdienstige vorming bij Schleiermacher (Theologisch Debat – fulltext)
 • G. van Veldhuizenen T.D. Visser, Reformatorische identiteit, 2012

  Godsdienst, cultuur en opvoeding (Narthex)

 • Elline de Wilde, ‘Ik heb u nodig!’ Onderzoek naar de identiteitsontwikkeling van reformatorische jongeren ……… Masterscriptie, Universiteit Utrecht, 2012

  Godsdienst,cultuur en opvoeding (Narthex)

 • Wout Brands, Registers artikelen uit Oud Veenendaal, jaargangen 21 t/m 25 (2006-2010). Website Historische Vereniging Oud Veenendaal: www.oudveenendaal.nl

  Publicaties over Veenendaal

 • Hilde Peters, Kunst is kicken. Hedendaagse kunst: laat je raken! Academie voor Beeldende vorming Tilburg, 2012

  Kunstfilosofie op school (Kunstzone)

 • Jelske Anne Adriana van Strijp, “Kijk, Google bepaalt daarin veel”: de betekenisgeving van lerende volwassenen aan online en informeel audiovisueel educatiemateriaal. Afstudeermaster Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen , Film- en Televisiewetenschap, 6 juni 2014.
  Gemankeerde volwassenheid
 • PhilPapers  / philosophical research online,  2015
  • Johannes Schur, Schleiermachers Theorie der Erziehung Interpretationen zur Pädagogikvorlesung von 1826  (1975) 
  • Alfred Noser, Der Philosophische Und Pädagogische Aspect der Individualitäts- und Allgemeinerziehung in der Sicht Schleiermachers (1978) 
  • Similar books and articles: 
             Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie 
  • Lucepedia (Digitale theologische encyclopedie / Tilburg University) – toevoegingen in 2015:
   • Martin Buber en de pedagogiek (fulltext)
   • Bronteksten Historische Pedagogiek

  • Wikipedia, lemma Friedrich Schleiermacher – Godsdienstige vorming en Pedagogiek  (2016)
   Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie
  • Wikipedia, lemma Johann Heinrich Pestalozzi (2016)
   Neuhof-geschriften
   Pestalozzi in meervoud

  • Wikipedia, lemma Albert Anker (2016)
   De kinderportretten van Albert Anker

  • Grote pedagogen in klein bestek, vierde herziene en uitgebreide druk , 2016
   Neuhof-geschriften

  • Fachportal Paedagogik.DE (27-01- 2017)
   Metasuche: Treffer gesamt: 7

  • Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL), 2016
   Poëzie over, voor en van schoolkinderen

  • Liselotte Hagen, Vragen staat vrij. Een kwalitatief onderzoek naar de vraagbereidheid naar informele zorg onder Haagse hulpbehoevenden. Master scriptie Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden, 2016
   De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher
  • Monique de Jong, De regels buigen, handhaven of uitbuiten? Een kwantitatief onderzoek naar de afwegingen van frontlijn ambtenaren in de mate van hulpbereidheid naar hulpbehoevenden binnen de Wmo. Masterscriptie Faculteit Governance & Global Affairs, Universiteit Leiden, 2016
   De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher
  • A. Bergsma, Populisme en zelfmanagement. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2017
   Opnieuw aandacht voor de Doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld

  • Daphné Margo, Exploratieve analyse naar het belang van gezinsstructuren voor ouder- kind communicatie over seksualiteit. Wetenschappelijke verhandeling (Masterproef), Universiteit Gent, 2016/2017
   De noodzaak van opvoeding en het bestaansrecht van de pedagogiek

  • Paul Smeyers, Inleiding in de pedagogiek. Deel 2: Grondslagen en stromingen. W.A.J. Meijer, Geesteswetenschap, 2017
   Opvoeding als opdracht

  • Stefan Ramaekers, Childrearing, Parenting, Upbringing: Philosophy of Education and the Experience of Raising a child. In: Paul Smeyers, International Handbook of Philosophy of Education, 2018
   Opvoeding als opdracht
  • Leen Guldentops, Parenting in digital times: “Who said parenthood doesn’t come with a manual?”  A philosophical investigation of parenting apps. Masterproef, KU Leuven,  2018 / 2019
   Opvoeding als opdracht
  • Vittorio Busato e.a. (red.), Zeven grondleggers van de onderwijskunde. Daarin: Jan Dirk Imelman en Mineke van Essen – B. Brugsma. Amsterdam / Prometheus, 2016 / 2018; 2019 als e-boek.
   Opvoeding als opdracht,  p. 120

  • N. Hodgson and S. Ramaekers, Parenting, Upbringing and Educational Philosophy. In: N. Hodgson and S. Ramaekers, Philosophical Presentations of Raising a child. Springer, 2019
   Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie (1989)

  • Joyce Leysen,“Neuro-stuffed”Parenthood?About the discursive construction of good parenthood in relation toneurodiscourse in Flemish social policy documents addressing parents. Paper tijdens de ECER-conferentievan de European Educational Research Association, Hamburg, 2019.  Opvoedingals opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie
  • G. Nahon, Schoolmuseavertellen. De representatie van het onderwijs tussen 1871 en 1910 inBelgië, Duitsland en Nederland.Master’s thesis, Open Universiteit, 2020 Pestalozziin meervoud

  • Lotte Bonenkamp, Hetrecht om kind te zijn . Eencultuurhistorisch onderzoek naar het verband tussen de kennis vanwetenschappers, het politiek debat en de betekenis van hetkinderstrafrecht MasterscriptieCultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht, 2020 De noodzaak van opvoeding