Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

   Gearchiveerd in het Nationaal Register Webarchieven bij de Koninklijke Bibliotheek

Artikelen, chronologisch

bijgewerkt op 1 januari 2023

Albert Anker, Kleinkinderschule auf der Kirchenfeldbrücke

Trefwoorden: Schleiermacher, Pestalozzi, wijsgerige enhistorische pedagogiek, godsdienstpedagogiek, kunst

2022:


Voormalige Rijkskweekschool Arnhem, Van Verschuerplein
2021:
2020:2019:


 • Petit à petit. Typerende uitspraken van dr. J.G. Thoomes op school. In: Oud Veenendaal , jrg. 34, juni 2019, nr. 2, pp. 49-51
 • klik hier voor de tekst


  boekomslag met aquarel van Hermann Hesse.


 • Friedrich Schleiermacher (1768-1834): theoloog, filosoof en pedagoog. In: Tom Kroon en Bas Levering (red.), Grote pedagogen in klein bestek. 5e gecorrigeerde druk 2019.
  https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/218755

Friedrich Schleiermacher als jongvolwassene. Kopergravure van Heinrich Lips. Foto: Imago / Leemage

2018:
2017:

 • Een korte impressie van de feestbundel Een tachtiger. Een hommage aan H.L. Wesseling. Amsterdam, Prometheus, 2017.
  (toegevoegd aan de boekbespreking van Een vredelievend volk. Opstellen over geschiedenis)
  http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/273466
2016:


2015:
 • Friedrich Schleiermacher: theoloog, filosoof en pedagoog. In: Tom Kroon en Bas Levering (red.), Grote pedagogen in klein bestek.
  Amsterdam, SWP, 2015, derde licht gecorrigeerde druk, pp. 60-65.
  http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0104-200452/UUindex.html

 • Kerkewijk 55. Daan Thoomes vertelt ...
  In: J. Pilon (red.), Mijn Kerkewijk. Een straatlengte nostalgie en historie.
  Jubileumboek tgv het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2015, pp. 162-164.  full text
2014:
 • Humor.
  In: In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, 16 augustus 2014, jrg. 43, nr. 8, pp. 29-30. full text
  Eveneens opgenomen in het Maandblad van de Parkstraatgemeente in Arnhem, jrg. 32, nr. 9, oktober 2014, pp. 33-34.
2012:

 • Sprekende leraren van het Christelijk Lyceum aan de Tuinstraat in Veenendaal in de jaren 1960.
  In: Oud Veenendaal, jrg. 27, nr. 4, december 2012, pp. 101-103, full text
 • Kleine herinneringen.
  In: Oud Veenendaal, jrg. 27, nr.1, maart 2012, pp.26-27. full text

2011:

 • Poëzie over, voor en van schoolkinderen.
  In: Lessen. Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum, 6e jrg, nr. 2, december 2011, pp. 14-16.
 • Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld. In: In de Waagschaal, 19 november 2011. full text

 • Puberteit (over Godfried Bomans en het vervagen van generatieverschillen).
  In: In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jrg. 40, nr. 4, 12 maart 2011, pp. 27-29. 
  full text

2010:

 • In en rond huis. Herinneringen aan de jaren vijftig in Veenendaal. In: Oud Veenendaal, jrg. 25, nr.1, maart 2010, pp. 18-21. full text
 • Dr. J.G. Thoomes, bovenmeester en dominee. In: H. van ’t Veld, M. Helder en I. van Schuppen (red.), Markante Veenendalers, Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2010. full text

2009:


 • Niet zien maar luisteren staat voorop.Godsdienstige opvoeding als tegenbeeld van het moderne opvoedingsideaal.
  In: Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie,jrg. 9, nr. 5, 2009,  pp. 46 -49
  Themanummer: Waartoe. Denormativiteit van de pedagogiek. full text
  Damon, ISSN: 1569301

 • Geschiedschrijving.Over de bundel ‘Een vredelievend volk’ van Wesseling. In:In de Waagschaal, tijdschriftvoor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jrg. 38, 10 oktober 2009, pp. 28-30. full text http://www.KarlBarth.nl
 • Rembrandt in Spiez. In: Christelijk Weekblad, 57e jrg., nr. 31/32, 31 juli 2009, p. 10. full text

 • Godsdienstige vorming bij Langeveld. In: In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuuren politiek, 6 juni 2009, nieuwe jaargang 38, nr. 8, pp. 26-28. full text
  http://www.KarlBarth.nl

 • Contingentie. Over de manie van evidence-based onderwijs. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 38, nr. 1, 2009, pp. 28-29
  http://www.KarlBarth.nl

 • De onmacht van de vaderloze generatie. Over het postume gelijk van Mitscherlich. In: Centraal Weekblad, kerkelijk opinieblad, jrg. 57, nr.3, 16 januari 2009, p. 11
  full text

 • Van readymade tot neostijl. Hoe staat het met de moderne kunst? In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 38, nr. 2, 2009, pp. 24-26
  full text

 • Langs elkaar heen leven in de publieke ruimte. Over de mensfiguren van de kunstenaar Alberto Giacometti. In: Christelijk Weekblad. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, jrg. 57, nr. 11, 13 maart 2009, pp. 8-9Lathyrus met Stimmungsvogel (2017)

2008 :

 • Het nut van stil staan. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 56, nr. 47, 21 november 2008, p. 10.
  Herhaling in :
  Christelijk Weekblad , nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, jrg. 57, nr.7, 13 februari 2009, p. 5
  full text
 • Jazz in Veenendaal. In: Oud Veenendaal , december 2008, jrg. 23, nr. 4, pp.108-109
  full text
 • Friedrich Schleiermacher: theoloog, filosoof en pedagoog. In: Kroon, T. en B. Levering (red.). 2008. Grote pedagogen in klein bestek . Amsterdam: SWP, pp. 60-65 full text
 • Friedrich Schleiermacher: theoloog, filosoof en pedagoog. In: PIP: Pedagogiek in Praktijk Magazine , nr. 45, jrg.14, oktober 2008, pp. 40-44 full text
 • Bij Schleiermacher. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 37, nr. 3, 2008, pp. 22-23
  full text
 • Godsdienstige vorming bij Schleiermacher. In: Theologisch Debat, 5e jaargang, nr.1, maart 2008, pp. 45-51 full text
 • Op weg naar een meritocratische samenleving? In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 37, nr. 6, 2008, pp. 20-21
  http://www.KarlBarth.nl
 • Wat blijft en wat verandert in het onderwijs. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 56, nr. 17, 25 april 2008, p. 3 full text
 • Opvoeden is het aanbrengen van ordening en samenhang in het leven van het kind. Over de hernieuwde noodzaak van opvoeding. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 56, nr. 21, 23 mei 2008, p. 7
 • Binnen en buiten: bezoek aan een politiek-demonstratief concert. In: Ik in Mei 1968 , internetbijlage bij NRC Handelsblad , 23 mei 2008, pp. 17-18 www.nrc.nl/nieuwsthema/mei68/article1098782.ece/ik@mei68 (Fragment uit ‘De tijdgevoeligheid van de kunst’ uit: In de Waagschaal , vol. 36 (2007), afl. 17, pp. 10-11)
 • Een biografie van Konrad Lorenz. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 37, nr. 12, 2008, pp. 17-19 full text
2007 :
 • Boekbespreking van: G.D. Bertram-Troost, Geloven in bijzonder onderwijs , Zoetermeer, 2006. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 55, nr. 2,
  12 januari 2007, p. 7 
  fulltext
 • Geurherinneringen van Veenendaal. In: Oud Veenendaal , maart 2007, jrg. 22, nr. 1, pp. 13-15
  fulltext
 • Een zinnig gesprekje met de kinderen. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 36, nr. 4, 2007, p. 19
  http://www.KarlBarth.nl/
 • Spreken op het juiste moment. Retorica-scholen en de kairos. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 55, nr.12, 23 maart 2007, p. 10 fulltext

 • Elk mens is uniek en onvervangbaar. Over het chassidisme en de menselijke uniciteit. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 55, nr. 16, 20 april 2007, p. 14 fulltext
 • Opgroeien in een risicomaatschappij. In:In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 36, nr. 6, 2007, pp. 24-25
  http://www.KarlBarth.nl
 • Ehrfurcht vor dem Leben. Over de religieuze grondhouding van Albert Schweitzer. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 55, nr. 20, 18 mei 2007, p. 14 fulltext
 • Over het onontkoombare van sociale rollen (nav de 16e druk van de Homo Sociologicus). In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 36, nr. 11, 2007, pp. 29-30
  full text
 • Stichtelijke ervaringen in de bergen. Godsbesef in de vakantie. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 55, nr. 35, 31 augustus 2007, p. 9
 • Expressionisme uit Zwitserland. In:In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 36, nr. 13, 2007, pp. 8-9
  http://www.KarlBarth.nl
 • Leren leven als een individu. Over individualisering en hikikomori. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 55, nr. 48, 30 november 2007, p. 5
 • Over de tijdgevoeligheid van de kunst. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 36, nr. 17, 2007, pp. 10-11
  full text

2006 :

 • Kinderzegen. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 35, nr. 1, 2006,  pp. 28-30 fulltext
 • Het nut van organisatie van het leven. Christelijk wereldbeeld werkzaam tegen desoriëntatie.   In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 54, nr. 8, 24 februari 2006, p. 5
 • Opvoeding in een open wereld. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 35, nr. 4, 2006, pp. 25-27 fulltext
 • Over Popper en de zin van de geschiedenis. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 35, nr. 6, 2006, pp. 25-26 fulltext
 • Oudere heeft tijd voor kinderen. De gedroomde werkelijkheid van Albert Anker. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 54, nr. 19, 12 mei 2006, p. 9
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid. Kinderen moeten geleidelijk aan steeds meer vrijheid krijgen. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 54, nr. 22/23, 2 juni 2006, p. 11
 • Freud kon ook geestig zijn. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 35, nr. 8, 2006, pp. 29-30
  http://www.KarlBarth.nl
 • Herinneringen aan de Koningin Juliana School. In: Oud Veenendaal , jrg. 21, nr. 2, juni 2006, pp. 39-44
 • Het (school)kinderleven in de poëzie van Rilke. Herziene versie juli 2006. Website van De School Anno . fulltext
 • Kindergeloof en volwassen geloof. In:Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 54, nr. 31/32, 4 augustus 2006, p. 12
 • Jean Paul over opvoeding. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 35, nr. 13, 2006, pp. 26-28
  full text
 • Identiteit is niet hebben maar zijn. Het belang van een begeleide identiteitsontwikkeling op school. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 54, nr. 42, 20 oktober 2006, p. 12 fulltext
 • Boekbespreking van: Christen Democratische Verkenningen , herfst 2006, Een nieuwe schoolstrijd. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 54, nr. 46, 17 november 2006, p. 5 fulltext
 • Kindermuseum Creaviva. In: Lessen , periodiek van het Nationaal Schoolmuseum en de Vereniging van Vrienden, jrg. 1, nr. 4, december 2006, p. 34
  http://www.onderwijsmuseumles.nl/

2005 :

 • Ben jij d’er een van Thomas? In: De Rijnpost van 25 februari 2005, p. 39
 • Een persoonlijke God of een goddelijke kosmos? Geloofsvertrouwen en wetenschap. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 53, nr. 5, 2005, p. 10
 • Pour les causes de l'enfance. In: In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek , nieuwe jaargang 34, nr. 4, 2005, pp. 29-30 full text
 • Pestalozzi in meervoud. In: De School Anno (Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum), jrg. 23, nr. 1, 2005, pp. 4-9
  fulltext
 • Ongemakkelijkheden bij het socratische leergesprek. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 34, nr. 6, 2005, pp. 14-15
  http://www.KarlBarth.nl
 • Verstandig omgaan met gevoelens. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 53, nr. 35, 2005, p.10

 • Het moment dat inbreekt in het leven. Naar aanleiding van Camus. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 53, nr. 38, 2005, p. 10 fulltext
 • (met G. Baltussen) AGOL Terminal and Computerised Catalogues. In: M. Beek (ed.). Living Library – Wiel Arets / Utrecht University Library. München: Prestel Verlag, pp. 299-300
 • Pleidooi voor eerbied en ontzag. Godsdienstige opvoeding zonder angst en beven. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 53, nr. 43, 28 oktober 2005, p. 5
 • Pedagoog Heinrich Pestalozzi opnieuw aan het woord. De actualiteitswaarde van een oude (godsdienst)pedagogiek. In: Centraal Weekblad, kerkelijk opinieblad, jrg. 53, nr. 46, 18 november 2005, pp. 8-9
 • Worden als een kind . In: Centraal Weekblad, kerkelijk opinieblad, jrg. 53, nr. 50, 16 december 2005, p. 5
 • Generatieverschillen. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 34, nr. 17, 2005, p. 23
  http://www.KarlBarth.nl
 • Het schrijfonderwijs – De kindertaferelen van Albert Anker (1831-1910)' en ‘Het nulde klasje'. In: De School Anno (periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum) jrg. 23, nr. 4, winter 2005 (slotnummer), resp. p. 2 en 4-5
2004 :
 • De kinderportretten van Albert Anker. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 33, nr. 1, 2004, pp. 4-6
  http://www.KarlBarth.nl
 • Over geluk als opvoedingsdoel. Naar aanleidingvan: Dieter Thomä, Vom Glück in der Moderne(2003). In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 52, nr. 9, 2004, p. 9
  full text
 • De onbevangenheid. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 33, nr. 4, 2004, pp. 11-12
  http://www.KarlBarth.nl
 • Meester Florian Bätschi met zijn leerlingen. In: De School Anno (Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum), jrg. 22, nr. 1, 2004, p. 11
  full text
 • Opvoeden is vooral met elkaar in gesprek blijven – Orde en gezag zijn weer terug. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 52, nr. 25, 2004, p. 10
 • Elke tijd vraagt om zijn eigen (godsdienstige) opvoeding, maar waarden verouderen niet. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 52, nr. 27, 2004, p. 10
  full text
 • De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher (1768-1834). In: Pedagogiek , wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jrg. 24, nr. 2, juni 2004, pp. 187 – 190
  full text
 • Kind redetwist niet met God. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 52, nr.32/33, 2004, p. 10
 • Eerbied voor het leven. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 33, nr. 12, pp. 26-27
  http://www.KarlBarth.nl
 • De Giacometti's en het veranderende mensbeeld. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 33, nr. 13, pp. 28-30
  full text
2003 :
 • Opvoeding heeft een doel. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 32, nr. 5, 2003, pp. 13-16
  full text
 • Gadamer en de ‘zelfopvoeding'. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 32, nr. 6, 2003, pp. 22-24  full text
 • Kunstfilosofie op school. In: Kunstzone , tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, jrg. 2, nr. 6, 2003, pp. 8-11 full text
 • Dubbelrecensie van: M. Winkler & J. Brachmann, Friedrich Schleiermacher, Texte zur Pädagogik. Kommentierte Studienausgabe. 2 Bände . Frankfurt a/M. : Suhrkamp, 2000 en J. Brachmann, Friedrich Schleiermacher: ein pädagogisches Porträt . Weinheim/Basel: Beltz, 2002. In: Pedagogiek , wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jrg. 23, nr. 2, juli 2003, pp. 163-166
  http://www.pedagogiek-online.nl/publish/articles/000237/article.pdf
 • (Godsdienstige) opvoeding in onze tijd. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 32, nr. 14, 2003, pp. 27-29
  full text
2002 :
 • Martin Buber en de pedagogiek. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 31, nr. 1, 2002, pp. 24-26
  full text
 • Morele vorming. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 31, nr. 11, 2002, pp. 18-20
 • Godsdienst, cultuur en opvoeding. Naar de school als waarde(n)gemeenschap. In: Narthex , tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, jaargang 2, nr. 3/4, 2002, pp. 88-95
 • Boekbespreking van: Hermann Giesecke, Mein Leben ist lernen. Erlebnisse, Erfahrungen und Interpretationen (Weinheim/München, Juventa Verlag, 2000). In: Pedagogiek , wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jrg.22, nr.3, september 2002, pp.283-285
  http://www.pedagogiek-online.nl/publish/articles/000197/article.pdf

2001 :

 • Gemankeerde volwassenheid? In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, nieuwe jaargang 30, nr. 7, 2001, pp. 12-14
  full text

2000 :

 • Onmogelijke opgave, dure plicht. Pedagoog Langeveld schreef wijze woorden over godsdienstige opvoeding. In: Centraal Weekblad , kerkelijk opinieblad, jrg. 48, nr.11, 2000, p.8
 • Religie als ontstaansbron voor opvoedkundig handelen? Over de religieuze achtergrond van Pestalozzi's denken. In: In de Waagschaal , tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, Nieuwe jaargang 29, nr. 7, 2000, pp.13-16
  full text
 • Vredesopvoeding à la Bollnow. In: Voorwerk, tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk, jrg. 16, nr. 2, 2000, pp. 50-55
 • The necessity of education and the importance of maintaining pedagogics as an independent discipline. The history of education and childhood website, KUN,  November 3, 2000
  via web.archive.org
 • De noodzaak van opvoeding en het bestaansrecht van de pedagogiek. The history of education and childhood website, KUN, November 3, 2000
  via web.archive.org
 • Lutheren de geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Plichtmatige reminiscentie ofnoodzakelijke herinnering? Vertalingvan: ‘Luther und die Geschichte der Bildung’ door FriedrichSchweitzer.
  Inhet Luther-Bulletin, tijdschriftvoor interconfessioneel Lutheronderzoek, jrg. 9, november 2000, pp. 60-74.
  full text

1999 :

 • Ontmoetingen met Verlichtingspedagogen in Wolfenbüttel. Via: The history of education and childhood website, July 2, 1999
  via web.archive.org
 • Kunnen scholen nog mensen maken? Over opvoedingsfilosofie in het voetspoor van Nietzsche. In: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs , jrg.15, nr.2, 1999, pp.120-130
  full text
 • Het (school)kinderleven in de poëzie van Rilke. In: De School Anno , jrg.17, nr.3, 1999, pp.20-23
 • ‘Opvoeding tussen traditie en nieuwe tijd.’ Symposium Pedagogiek alstijdrede ter gelegenheid van de 60e verjaardag van JanDirk Imelman. Rijksuniversiteit Groningen, 1 juli 1999.
  full text

1997 :

 • Plato, Constitutie. Politeia. In: De School Anno , jrg.15, nr.4, 1997, pp.16-17
 • Boekbespreking van: A. Monshouwer, Ratio militans. Perspectieven op Stephan Strasser (poefschrift KU Nijmegen, 1997). In: Comenius, wetenschappelijk forum voor opvoeding , onderwijs en cultuur, jrg.18, nr.3, 1998, pp.292-295

1996 :

 • Pestalozzi, armenopvoeder en onderwijsvernieuwer. In: De School Anno (Periodiek van de Vereniging van Vrienden van het Nationaal Schoolmuseum),jrg.14,nr.1, 1996, pp.8-12  full text
 • Marie-Anne Calame: de Pestalozzi van Le Locle. In: De School Anno , jrg.14, nr.3, 1996, pp.11-13

1990 :

 • Sinn und Bedeutung der pädagogischen Tätigkeit bei Schleiermacher. Pädagogik auf dem Wege von moderner zur postmodernen Wissenschaft. In: H.Oosterling (Hrsg.), Denken Unterwegs. Philosophie im Kräftefeld sozialen und politischen Engagements . Amsterdam: Grüner, pp. 73-84
  full text in Google boeken (opent in een nieuw venster)