Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

Boeken

bijgewerkt: 3 maart 2021

Albert Anker, Schreibunterricht (1865)

2005-2020:

 • Opvoeding lijkt niet meer van deze tijd. Verspreide pedagogische opstellen. (convoluut)
  Inhoud:
  • De onmacht van de vaderloze generatie. Over het postume gelijk van Mitscherlich.
  • Opvoeden is het aanbrengen van ordening en samenhang in het leven van het kind (Schleiermacher)
  • Over retorica-scholen en de kairos. Spreken op het juiste moment.
  • Generatieverschillen. Over het doorgeschoten individualisme en een overmaat aan gevoel.
  • Kindergeloof en volwassen geloof.
  • Identiteitsontwikkeling op school. 'Identiteit is niet hebben maar zijn'.
  • Elk mens is uniek en onvervangbaar
  • De pedagogische relatie bij Martin Buber
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/285029


2000 :
 • Bronteksten Historische Pedagogiek. Introducties, literatuurverwijzingen en internetbronnen. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam

Capita Selecta (Michel de Montaigne; Jean-Jacques Rousseau; Friedrich Schleiermacher; vroegmoderne tijd; moderne tijd; intergenerationele educatie)

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/266584

1999 :

 • (met W.A.J. Meijer en P.A. van der Ploeg, red.), Pedagogiek als tijdrede . Feestboek voor prof. dr. Jan Dirk Imelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 1 juli 1999. Baarn: Intro

1996 :

 • J.H. Pestalozzi, Neuhof-geschriften . Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Daan Thoomes. Met een woord vooraf door prof. Jan Dirk Imelman en een Geleitwort door dr. Arthur Brühlmeier. Kampen: Kok  full text
  Voorwoord door prof. dr. J.D. Imelman  full text (publicatie is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting PRO HELVETIA - veröffentlicht mit Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung PRO HELVETIA)
  Hoofdstuk 1: Leven en werk van Johann Heinrich Pestalozzi
  http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/288657

1990 :

 • Opgroeien in perspectief. Theologisch-pedagogische opstellen. Kampen: Kok
  Excerpt
  full text
  inhoud:
  inleiding over het tussengebied van de theologisch-pedagogische studiën;
  hoofdstuk 1 over de hermeneutiek en de geheel eigen benadering van Jacques Derrida;
  http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/294705
  hoofdstuk 2 over de betekenis van de pedagogiek van Maarten Luther naar aanleiding van zijn ‘Schulschriften';

  http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/286761
  hoofdstuk 3 over opvoeding als openbaring aan de enkeling en aan de gehele mensheid, over ‘Die Erziehung des Menschengeschlechts' van Gotthold Ephraim Lessing;
  hoofdstuk 4 over het ideaal van de ‘Eeuwige Jeugd' naar aanleiding van de ‘Monologen' van Friedrich Schleiermacher;
  conclusies

1989 :

 • Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Kampen: Kok
  Zie voor de Samenvatting:Dissertations University of Groningen
  : http://irs.ub.rug.nl/ppn/050670220

  Album Promotorum Universitatis Groninganae full text

1979-'84 :

 • Rubrieksredactie voor artikelen op het gebied van onderwijskunde en pedagogiek in de Grote Winkler Prins Encyclopedie . Amsterdam/Antwerpen: Elsevier, 8 ste druk